Upcoming Art Exhibitions

Upcoming Art Exhibitions

Leonard Cohen Radio

Leonard Cohen Radio

Paquette Gallery

  • July 2017: Leonard Cohen Radio
  • August 2017: Mark Weidman, Salida Ink
  • September 2017: Fiber Arts Guild
  • October 2017: Dvora Kanegis
  • November 2017: Max Ruppeck
  • December 2017: Paula Hudson

Diesslin Gallery

  • July 2017: Lila McClellan